• di. mei 28th, 2024

Nederlandse Submarines

DoorRedactie

jan 29, 2021

Taken

De kosten van de geplande aankoop van de onderzeeër zijn nog vertrouwelijk, maar voor de aankoop van meer dan 2,5 miljard euro wordt het contract geclassificeerd als de hoogste kostencategorie voor de overheid (de aanschafkosten van vier onderzeeërs kunnen bijna 3,5 miljard euro bedragen). ). De onderzeeër zal verantwoordelijk zijn voor wereldwijde machtsprojectie, het verzamelen van inlichtingen (de huidige klasse bevindt zich bijvoorbeeld in de buurt van de Adriatische Zee, de Perzische Golf en de kust van Venezuela) en zal in het geheim speciale troepen inzetten. Onderzeeërs kunnen de strategische situatie beïnvloeden en defensieve en offensieve krachten opbouwen.

Marine-expert Eric Wertheim zei dat naarmate grote oppervlakteschepen kwetsbaarder zijn, de rol van onderzeeërs steeds belangrijker wordt. De logica van het kopen van dit schip is om vaart te krijgen in de wereld van Koude Oorlog 2.0. Ontwapening, wapenbeheersing en vertrouwenwekkende maatregelen kunnen zorgen voor meer veiligheid, althans voor de wapenindustrie is dit geen aantrekkelijke optie. Risico’s Nederlandse Kamerleden vroegen naar de risico’s achter het plan. Het kabinet beschouwt drie soorten risico’s: technische risico’s (zoals systeemintegratie, politieke risico’s (zoals trage besluitvorming) en zwak maatschappelijk draagvlak voor substitutie.

Risico’s

De overheid is zich altijd bewust van deze risico’s, maar de details zijn vertrouwelijk. Tot dusverre bleef het debat beperkt tot professionele artikelen in kranten. Ook meningsverschillen tussen de defensie-industrie, verschillende ministeries (defensie, financiën en economie) en lobbyisten. Er is dringend behoefte aan meer openbaar debat. De sociaaldemocratische partij probeert de mensen bewust te maken dat sociale uitgaven dringend miljarden dollars aan onderzeeërs moeten uitgeven.

Door Redactie